Medicína


Kategorie: Inzerce Aktuality 
18.říjen 2019


Koncem září 2018 vyšlo 5. vydání publikace Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium.

Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Text publikace se rozšířil o bezmála 300 článků o léčivých látkách a její rozsah o 200 stran na celkový počet 1 200 stran. Na zpracování textu se podílelo 54 předních odborníků z různých lékařských oborů. Publikace je členěna opět do 16 kapitol, obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR.Kategorie: Inzerce 
18.říjen 2019
Cukrovka – diabetes mellitus je porucha funkce slinivky břišní Je charakterizována  nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Postihuje více než 5 % obyvatelstva a reálné prognózy upozorňují na její raketový nárůst v populaci Zákeřnost onemocnění spočívá mj. také v tom, že zpočátku může ujít pozornosti. Dokladem je současná situace, kdy nejméně 200 000 lidí dosud o své chorobě neví! Světový den chce proto upozornit na všechna úskalí diabetu, na možnosti prevence i léčby.

Kategorie: Inzerce Aktuality 
18.říjen 2019
Držte cukr na uzdě

Kategorie: Aktuality Astma 
17.říjen 2019

Astma je závažné chronické onemocnění, které postihuje dýchací cesty. Astmatem trpí ve světě 300 miliónů lidí a odhaduje se, že během příštích třiceti let vzroste jejich počet na 400 miliónů. Ani čísla pro Českou republiku nejsou malá, prevalence nemocných astmatem je na úrovni osmi procent populace, což je zhruba 800 tisíc nemocných. Dvě třetiny z nich jsou ženy, a až 220 tisíc děti.


Kategorie: Aktuality 
16.říjen 2019

Zástupci Nadačního fondu Kapka naděje společně s lékaři a ředitelem FN Motol dnes slavnostně otevřeli nově zrekonstruované prostory heren Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Tři měsíce trvající rekonstrukce financovaná Nadačním fondem Kapka naděje stála celkem 760 000 Kč. I když samotná rekonstrukce trvala pouze tři měsíce, plánování trvalo téměř tři čtvrtě roku. Všechny úpravy interiéru bylo totiž nutné konzultovat s lékaři, aby byla herna pro děti nejen zajímavým a příjemný místem, ale také aby splňovala i velmi specifické bezpečnostní podmínky.


Kategorie: Aktuality 
16.říjen 2019

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) vítá aktuální změnu výkladové praxe Ministerstva financí v otázce poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu v kontextu DPH.  Doposud byla základem pro výpočet daně obvyklá tržní cena přípravku, a nikoliv cena symbolická, za kterou výrobce léčivý přípravek dodával zdravotnickému zařízení. Společnostem tak při jejich altruistickém jednání vznikaly dodatečné náklady. Díky iniciativě Ministerstva zdravotnictví bude nově základem pro výpočet DPH právě cena symbolická. Společnosti díky tomu budou schopny snížit dodatečné náklady a poskytnout konkrétní léčbu více pacientům.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
16.říjen 2019

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce?
Odpovídá Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
15.říjen 2019

V uplynulém roku  2018 v České republice významně stoupl výskyt nemocí z povolání, které postihují dýchací cesty. Celkový počet případů se meziročně navýšil o 22 %, nárůst astmatických onemocnění pak o 31 %. Ukazují to poslední data Státního zdravotního ústavu. Nejčastěji jsou postiženi lidé pracující v těžebním průmyslu, ve výrobě automobilů a v potravinářství. Významný podíl mezi chorobami z povolání mají i kožní nemoci, které nejčastěji sužují zaměstnance kovozávodů a automobilek. Zdravotní problémy způsobují Čechům také nadměrné vibrace při práci s elektrickým nářadím.


Kategorie: Aktuality 
15.říjen 2019

Nervózní, nepoučení rodiče hrubým zatřesením s miminkem mohou způsobit těžké poškození mozku až smrt dítěte. Tak zvanému syndromu třeseného dítěte se dá předcházet jedině důslednou osvětou a informováním o možných následcích.


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
14.říjen 2019

Diabetes mellitus 2. typu je komplexní metabolická porucha, při níž není organismus schopen v důsledku relativního nedostatku inzulinu, v pozdějších stadiích onemocnění jeho absolutního nedostatku, zpracovávat glukózu tak, jako za fyziologických podmínek. Diabetes mellitus 2. typu je ve velkém procentu spojen s přítomností obezity, arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak), dyslipidemie (vysoká hladina cholesterolu v krvi) a hyperurikemie (zvýšená koncentrace močové kyseliny v krvi).